Otevírací doba školky

6.30h - 16.30h

Kontakt

Mš Zitinka
Stará Lysá 245
Stará Lysá 289 26

Ředitelka: Cásková Klára

+420 775 912 302
mszitinka@mszitinka.cz


Tel. do školky:
+420 703 800 514

Tel. na omluvu dětí a do třídy:
+420 703 800 479

Přijímání dětí do mateřské školy

Mateřská škola Zitinka Stará Lysá, Stará Lysá 245, 289 26 – příspěvková organizace,

IČ0: 080 51 852, tel.: 703 800 514

 

Mateřská škola Zitinka, Stará Lysá

 

Přijímání dětí do mateřské školy

 

Podmínky přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

  1. K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají děti, které k 31. 8.2020, dosáhly věku 5 let a starší (odklad povinné školní docházky), které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti (Stará Lysá, Čihadla), pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti, které mají sourozence již v mš.
  2. Budou přijímány všechny děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti (Stará Lysá, Čihadla), které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 3 let.
  3. Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti (Stará Lysá, Čihadla), které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 3 let, pokud to kapacitní podmínky mateřské školy umožní.
  4. Mohou být přijaty i děti mladší 3 let, s trvalým pobytem ve spádové oblasti (Stará Lysá, Čihadla), pokud to kapacitní podmínky mateřské školy umožní.

 

Zákonný zástupce u zápisu předkládá:

 

  • Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu, době a místě. Žádost je ke stažení na webových stránkách školy (www.mszitinka.cz).
  • Potvrzení o povinném očkování dítěte dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů nebo potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  • Rodný list dítěte.
  • U cizinců doklad o místě pobytu dítěte.
  • Doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami).
  • Občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává.

 

Údaje jsou důvěrné dle zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zák. č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. A následně dle nařízení GDPR.