Mateřská školka Stará Lysá

Otevírací doba školky

6.30h - 16.30h

Kontakt

Mš Zitinka
Stará Lysá 245
Stará Lysá 289 26

Ředitelka: Cásková Klára (od 1.8. 2022 na rodičovské dovolené)
Ředitelka v zastoupení: Hana Kmochová

+420 703800514
mszitinka@mszitinka.cz


Tel. do školky:
+420 703 800 514

Tel. na omluvu dětí a do třídy:
+420 703 800 479

Zápis dětí do Mateřské školy Zitinka Stará Lysá

2.5.2022 – 13.5.2022

Osobní podání žádosti: 4. 5. 2022 v čase 10.00h.-11.00h a od 15.00h.-16.00h.

Vezměte s sebou:

  • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • Vyjádření lékaře
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz ZZ

Dále:

  • Datovou schránkou-6neq42b (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu)
  • Doporučeně poštou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu, rozhodující je datum podání na poštu)
  • Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu mszitinka@mszitinka.cz (originál přihlášky s potvrzeným očkování, prostou kopii rodného listu) bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pro děti, které do 31.srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ.

Dokumenty-Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláván a Vyjádření lékaře, si můžete vyzvednou v MŠ, nebo stáhnout na webových stránkách školy https://mszitinka.cz/pro-rodice/

Těšíme se na Vás